Interreg Central Baltic
EU
<StalbeStalbe mūsdienās

Par Stalbi


Atrodas: Ģeogrāfiski izdevīgā vietā: ceļu Valmiera – Rīga un Cēsis –Limbaži krustpunktā. Idumeja augstienes Limbažu viļņotajā līdzenumā.

Kopplatība: 15991 hektāri

Iedzīvotāju skaits: 1291 iedzīvotāji (2010.gada jūlija dati)

Apdzīvotas vietas: Stalbes pagastā ir trīs ciemi Stalbes, Rozulas un Daibes

Stalbe ir Pārgaujas novada centrs. Tajā atrodas vidusskola, bērnudārzs, bibliotēka, kultūras nams, ģimenes ārsta prakse, aptieka, pasts, 2 veikali, sporta zāle, degvielas uzpildes stacija.

Rozula ir otra lielākā apdzīvotā vieta. Ciemā atrodas veikals, kultūras nams, grāmatu izsniegšanas punkts.


Ievērojami objekti:

ROZBEĶU PILSDRUPAS. Pils rakstos pirmoreiz minēta 1395.g., bet nopostīta zviedru - poļu kara laikā 1601.gadā. Interesenti var izpētīt pils konfigurāciju, kurā labi saskatāma taisnstūrveida celtne ar diviem torņiem - lielāko dienvidu, bet mazāko rietumu stūrī.
ROZBEĶU MUIŽA. 1907.g. Rozbeķu muiža nodega un no senās varenības ir redzams tikai pussabrukušais medību namiņš muižas parkā, kā arī kapakmens Braslas upes krastā, kas uzlikts kunga meitai Evai Taubei, kura noslīcinājās kopā ar staļļu puisi, jo jaunajiem mīlētājiem neļāva precēties.

Augstākie pauguri: Kuņņu kalns (116m), Mukutu kalns(104.3),Muižnieku kalns(103.6),Mauru kalns(95.5).

Upes: Cauri pagastam tek Gaujas pieteka Brasla. Meži aizņem 44,5%pagasta platības. Daļa pagasta atrodas GaujasNP. Pagasts bagāts ar zivju dīķiem 200ha kopplatībā . Lenčupes baseinā atrodas augstais Daibes purvs 762ha.Pagastā iesniedzas plašais Teterkalna – Mucenieku purvs 1639ha plātībā.

Ezeri: Stalbes pagastā atrodas 6 ezeri. Lielākais ezers Ruckas platība 41ha,dziļums līdz 1,7m, Pēterīša ezers(3,1ha), Vērģu ezers(2,6ha), Slejas ezers(2,3ha), Mirkša ezers(2,2ha), Ariškalna ezers.Līčupē izveidota Stalbes ūdenskrātuve(4,4ha),Divupē-Rozbeķu dzirnavezers(0,5ha).

Derīgie izrakteņi: Stalbes pagastā ir grants karjeri: "Rucka" 1,8 ha; "Zaķi" 2 ha; “Ropēni" 4,9 ha; "Ķīši" 1,5 ha

Autoceļi: Stalbes pagastu šķērso šoseja Inčukalns –Valmiera –Igaunijas robeža (Valka;A3), 1.šķiras autoceļš Umurga –Cēsis (P14), 2.šķiras autoceļi Stalbe-Jāņkalns (V191),Dauguļi –Rozula (195), Mazaiskrogs- Anuļi –Kūdums-Daibe-Pīpēni(V286), Rotenbergi-Kaijas-Rucka(V126), Plācis-Rozula(V281), Unguri-Lielstraupe-Brasla(V280).