Interreg Central Baltic
EU
<RaiskumsRaiskums mūsdienās

Par Raiskumu


Raiskums atrodas  Latvijas Ziemeļaustrumos Vidzemes augstienē, 8 kilometri no Cēsu pilsētas uz Limbažu pusi. Idumejas augstienes Augstrozes paugurvalnī un Gaujas senlejā. Lielākā daļa Raiskuma pagasta atrodas Gaujas Nacionālajā parkā (14260 h, jeb 81,3%).

Kopplatība:17543 hektāri

Iedzīvotāju skaits: 1666 iedzīvotāji (2010.gada jūlija dati)

Apdzīvotas vietas: Raiskuma pagastā kopumā ir 13 ciemi, no kuriem 3 ir vidējciemi, 6 mazciemi, skrajciems un atsevišķas apdzīvotas vietas. Visblīvāk pagastā ir apdzīvoti: Auciems, Raiskums, Kūdums, kuros kopā dzīvo 46% no visiem iedzīvotājiem, bet mazāk blīvi: Lenči, Miglači, Unguri, Vējkrogs. Lielākā apdzīvotā vieta pēc iedzīvotāju skaita pagastā ir Auciems, savukārt pagasta pārvalde atrodas Raiskumā.

Raiskuma ciemā dzīvo 183 (2019.) iedzīvotāji. Tas atrodas Cēsu – Auciema ceļa malā pie Raiskuma ezera, 8,5 km attālumā no Cēsīm. Raiskumā atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka, kā arī vairākas viesu mājas, divi veikali un citi uzņēmumi. Ciemā atrodas Aleksandra Bieziņš Raiskuma pamatskola, kurā mācās bērni ar kustību traucējumiem no visas Latvijas.

Auciems ir pagasta lielākā apdzīvotā vieta, kurā dzīvo 259 (2019.)iedzīvotāji. Tas atrodas Cēsu Limbažu ceļa malā, Auciema ezera Z daļā. Ciemā atrodas Stalbes pamatskolas struktūrvienība  - pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī ģimenes ārsta prakse. Auciemā ir veikals, vairāki uzņēmumi.

Augstākie pauguri: Dumpu kalns - 80,9 m virs jūras līmeņa, Bākas kalns - 86,7 m, Laubes kalns – 92,6m, Dimdu kalniņš- 94,8 m, Hermaņkalns- 95,6 m, bet augstākā vieta ( 103,5 m vjl.)  atrodas uz DA no Raiskuma.


Klintis: Gaujas senlejas labajā krastā atrodas Sarkanās klintis jeb Raiskuma iezis. Gaujas krastā pie Ķūķiem ir Ķūķu klintis. Gaujas krastā lejpus Amatas ietekas ir Edernieku klintis.


Alas: Lejpus Kvēpenes pilskalna Gaujas pamatkrasta piekājē smilšakmeņos izveidojusies viena no garākajām alām Latvijā - Kvēpenes ala. Strīķupes labajā krastā pie Strīķu tilta ir Kalēja (Vaidavas) ala (gar.45m.).


Upes: Cauri pagastam tek Gaujas pieteka Lenčupe ar Sveķupīti. Pa mežiem klātu ieleju, kuras dziļums, tuvojoties Gaujai, pārsniedz 10 m, tek Strīķupīte.


Meži:  No visas Raiskuma pagasta teritorijas 51% aizņem meži. Lielākā daļa Raiskuma pagasta atrodas Gaujas Nacionālajā parkā (14260 h, jeb 81,3%).

 
Ezeri: Raiskuma pagastā atrodas 21 ezers. Lielākais no tiem ir Ungura ezers (vēl tautā saukts - Rustēgs, ezera senais nosaukums igauņu valodā; pl. 394 ha, vid. dz. 3,5 m, lielākais – 7,5 m). Zemos kūdrainos krastos atrodas Raiskuma ezers (Raiskums; pl. 78,5 ha , vid. dz.5 m.), augstajā R krastā Raiskuma ciems un parks. Kopēja iegultnē ar Raiskuma ezeru atrodas Auciema ezers. Raiskuma pagastā zem ūdeņiem atrodas 813,3 ha jeb 4,6% no kopplatības.

Derīgie izrakteņi: Raiskuma pagastā atrodas divas māla atradnes - Gāršas un Raiskums, kurās potenciālo iegūto mālu iespējams izmantot ķieģeļiem, drenu caurulēm, blīvas drumslas izstrādājumiem un keramzītam, kā arī divas smilts atradnes - Dukas un Silavnieki, ko varētu izmantot būvniecības un ceļu būves vajadzībām.

Dažos Raiskuma pagasta purvos tiek veikta kūdras saimnieciskā ieguve. Ungura purvā tā turpinās jau kopš 1968. gada un pašlaik to iegūst 518 ha lielā platībā.