Interreg Central Baltic
EU
<Ko darītKultūrā un vēsturē

Raiskuma muižas vēsturiskais centrs

  • Dārznieka mājas izteiksmīgās logu ailes
  • Žubīšu zelmenis ar  Otto fon Fegelzaka un viņa sievas iniciāļiem

Muižas apbūvi, kāda tā saglabājusies līdz šodienai, 19.gadsimtā veidojuši Raiskuma muižas īpašnieki  tēvs un dēls Otto un Karls fon Fegezaki, kuri izvēlējušies 19.gadsimtam visai netipisku muižas ēku izvietojumu. Ja parasti kungu mājas priekšā ir veidots liels parādes pagalms, kam simetriski sānos vai iepretim ir klēts un stallis, Raiskuma muižas saimniecības ēkas atrodas otrpus Cēsu-Auciema ceļam.  Savukārt kungu mājai izveidota skaista terase uz ezeru un arī vairums citu dzīvojamo ēku izvietotas Raiskuma ezera ainaviskajā rietumu nogāzē.

Muižas ēku celtniecībā un apsaimniekošanā būtisks bija arī vietējo latviešu ieguldījums. Ir saglabājušies pieraksti, kas liecina, ka būvdarbus veikuši izcili vietējie meistari – Cēsu mūrniekmeistars Plauciņš, kokamatnieks Kundziņš un muižas amatnieki. Tāpēc vērojama saikne starp muižu saimniecību un apkārtējo zemnieku sētu arhitektūru un izveides principiem.

Līdz mūsdienām saglabājušās ap 20 Raiskuma muižai piederīgo ēku, no kurām vairākām ir laimējies saglabāt oriģinālo fasādi. Tāda, piemēram, ir klēts, kuras fasādes atdzīvina gaiši krāsoti stūru rusti, dzega un iluzoro logu apmales. Paņēmiens veidot šāds logus bijis ļoti populārs. Līdzīgi stūru rusti ir arī bijušajai dārznieka mājai, tagadējiem Briežiem,  kuriem dots nosaukums pēc tās kādreizējā īpašnieka, pulkveža Brieža uzvārda. 

Baroni fon Fegezaki  bija apzinīgi muižas saimnieki, kuri  gādāja par ciema ļaužu izglītību un  ierīkoja pirmo skolu šai pusē. Skolas ēkas aprises vēl šobaltdien saskatāmas Kalēju mājā.

Vairākas no muižas saimniecības ēkām ir kļuvušas par dzīvojamām mājām vai iestādēm. Piemēram, ap bijušo  laidaru izvietojusies pagastmāja, viesu nams, kā arī Raiskuma labumu darītava, kuras saimnieki ar prieku uzņems ikkatru Raiskuma viesi, uzaicinot nobaudīt glāzi vietējā alus, kas gatavots pēc senas receptes un kam dots zīmīgs nosaukums “Raiskumietis”.