Interreg Central Baltic
EU
<JAUNUMI

Tapis viduslaiku Straupes pilsētas makets

  • Lektors Oskars Krišāns
  • Lektors Oskars Krišāns
  • Straupes maketa veidošana
  • Straupes maketa veidošana
  • Vēsturnieks Edgars Plētiens

Ar citādu skatu un noskaņu Straupes pamatskolā šogad aizvadīta projektu nedēļa, kas norisinājās laikā no 5. – 9. februārim. Pateicoties projektā “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbība (HANSA)” ietvertajām aktivitātēm, kas paredzēja arī skolēnu iesaisti vēstures izzināšanas procesā, Straupes pamatskolas audzēkņiem tika dota iespēja pašu rokām izgatavot viduslaiku Straupes pilsētas 3D maketu.

Projektu nedēļa aizsākās ar vēsturnieka Edgara Plētiena aizraujošu nodarbību ciklu, kuras laikā skolēni izzināja viduslaiku pilsētas apbūves pamatelementus, to veidošanos un izvietojuma kārtību. Iepazīstoties ar tradicionāliem viduslaiku pilsētu piemēriem, kā Birminghemu, Krakovu un Parīzi, pētot vēstures materiālus un mūsdienās uzņemtus satelītattēlus, tika ieskicēts viduslaiku Straupes pilsētas plāns.

Apzinājuši vēsturisko situāciju, bērni kopā ar lektoriem Elitu Martinsoni un Oskaru Krišānu devās iepazīt situāciju dabā. Mazāko klašu skolēni Oskara pavadībā līdz sīkākajām detaļām, ieskatoties pat mikroskopā, iepazina kokus, to sugu izplatību vēsturi, ārējās pazīmes un atšķirības. Izstaigājot skolas apkārtni, tika noskaidrotas tur augošo koku sugas, to vecums un saistība ar tālo Hanzas laiku.

Savukārt vecāko klašu skolēni tūristu gides Elitas Martinsones pavadībā devās izzinošā ekskursijā no Mazstraupes uz Lielstraupes pili. Ceļā meklējot un ar fotokameru palīdzību fiksējot tos dabā redzamos elementus, kas liecinātu par nocietinātas pilsētas esamību viduslaikos.

Iegūtās zināšanas vēstures un pētniecības nodarbībās tika liktas lietā projekta nedēļas noslēdzošajā fāzē, kad skolā viesojās SIA “Mazā Brīnumzeme”, sākotnēji stāstot un rādot skolēniem, kā no putuplasta ar dažādu darbarīku un veiklu roku palīdzību var tapt neiedomājamas figūras, bet, pēc tam jau visiem kopā darbojoties, radīt skaistu un paliekošu vērtību – viduslaiku Straupes pilsētas plānu.

Liels paldies Straupes pamatskolas direktorei Ligitai Krūmiņai un visam skolas kolektīvam par uzdrošināšanos, ikvienam audzēknim – par ieguldīto darbu. Rezultāts ir skaists un prieku nesošs!

 

Liene Zilvere

Projekta HANSA asistente