Interreg Central Baltic
EU
<JAUNUMI

Realizētas jaunas idejas projekta "HANSA" ietvaros

  • Piķiera namiņa nosaukuma vēstošā plāksne
  • Strīķu gala meistaru krēsli – gatavoti no bērza ar meldru pinumu
  • Konkursa “Straupe Hanzā” laureāti

15. jūlija pievakarē svinīgi tika atklāti projekta „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” ietvaros izveidotie tūrisma informācijas stendi pie Lielstraupes pils un Piķiera namiņa (Braslas iela 2, Straupe). Nozīmīgi objekti, kas kā novada viesiem, tā arī vietējiem iedzīvotājiem sniegs informāciju gan par Straupes kultūrvēsturiskiem objektiem, gan tūrisma objektu un pakalpojumu atrašanās vietām. Tāpat tika prezentēta Piķieru namiņa nosaukumu vēstoša plāksne un norāžu stends. Uzstādīti verstu stabi (blakus autobusu pieturām “Straupe” un “Mācītājmuiža”, jaunizveidotā veloceliņa malā), kas vēsta par senā Rīgas – Valmieras – Tērbatas pasta ceļu un attālumu līdz lielajām pilsētām. Vides objektu uzstādīšana un apkārtnes labiekārtošana pie Piķiera namiņa ir viens neliels solis Straupes kā pasaulē mazākās Hanzas pilsētas identitātes veidošanā un projekta HANSA pasākumu un mērķu realizēšanā. Aicinām ikvienu iepazīt jaunizveidotos objektus un izzināt Straupi atkal no jauna!

Šā gada sākumā projekta (HANSA) ietvaros novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties konkursā „Straupe Hanzā”. Konkursa mērķis: veicināt sabiedrības informētību par Hanzas perioda vēsturi novadā, veicināt orģinālideju rašanos tūrisma aktivitātēm novadā. Konkursa ietvaros tika saņemti 15 darbi suvenīru, zīmējumu un rakstu veidolā. Komisijai bija grūts un smags darbs noteikt labākos, jo ikviens iesniegtais darbs bija ar savu unikalitāti un vērtību. Tomēr, izvērtējot darbus pēc konkursa “Straupe Hanzā” nolikumā noteiktajiem kritērijiem, tika izvēlēti vairāki apbalvojamie. 15. jūlija vakarā Straupē pie Piķiera namiņa saņemt apbalvojumus tika aicināti:

  • Straupes pamatskolas 7. klases audzēkņi Dina Palsa, Aleksejs Karpenko, Amanda Paula Martinsone, Linda Rudzīte, Kārlis Rudzītis, Viva Medne, Elizabete Ella Zariņa, Rebeka Šilkina, Gvido Jurss un skolotāja Daiga Kreitūze par 1. vietu konkursā ar darbu krāsojamā grāmatiņa “Agates diena Straupē – Hanzas pilsētā”;
  • Evija Tiltiņa un Līga Kārkliņa par 2. vietu ar darbu “Dabai draudzīgs iepirkuma maisiņš”;
  • Samanta Elizabete Frīdenšteina par 3. vietu ar darbu “Hanzas krūze”;
  • atzinības raksts un pārsteiguma balva Krīstīnei Rubikai par darbu “Lelle Lība”.

Paldies visiem dalībniekiem un viņu atbalstītājiem par iesaistīšanos konkursā! Esam lepni par konkursa rezultātā jaunizveidotajiem suvenīriem, kas nesīs Straupes un tās radošo iedzīvotāju vārdu pasaulē.

Jau vēlā 15. jūlija pievakarē turpat Straupes centrā, Mazstraupes pilī (Straupes pamatskolā), notika vēl kāds pasākums – izstāde “Krēsls: senais un mūdienīgais”. Kāpēc krēsli un kāda gan saistība tiem ar Pārgaujas novada svētkiem?

Svētki ir tas laiks, kad godā jāceļ viss īpašais, kas mums pieder. Un izrādās, ka Pārgaujas novads var lepoties ar unikālu vēsturisku liecību un amatnieku prasmes apliecinājumu – Strīķu gala meistaru krēslu. Unikāls, jo nekur citur Latvijā šādi krēsli netika gatavoti, kā vien Gaujas abos krastos, starp Valmieru un Cēsīm, bijušajos Briežu, Strīķu, Lenču un Liepas pagastos no 18.gs. beigām līdz 20.gs. 40.gadiem, un arī vēsturisks, jo daudzās novada mājās no vecāku un vecvecāku laikiem šie krēsli tiek glabāti un turēti pat goda vietā. Lai izrādītu Strīķu gala krēslus visiem novada svētku dalībniekiem un viesiem, un parādītu, ka amata prasme – krēslinieks – novadā nav zudusi, vietējie iedzīvotāji un krēslu meistari tika lūgti kopā radīt skaistu krēslu izstādi. Un izstāde tapa!

Izstādi atklāja un ievadrunu par Strīķu gala krēslu vēsturi, amatnieku prasmju un krēslu gatavošanas paradumiem stāstīja un savus darinātos Strīķu gala krēslus izrādīja krēslu meistars Jānis Ēvele no Cēsīm. Izstādē apskatāmi bija 32 dažādi novadā atrodami krēsli, no kuriem pieci ir klasiskie Strīķu gala meistaru krēsli – gatavoti no bērza ar meldru pinumu un divi Strīķu gala meistaru krēsli ar saplākšņa sēdvirsmu, kā arī vairāki tā saucamie “Vīnes krēsli”. No Raiskuma pagasta mājām “Rotas” atceļojis krēsls, kas saglabājies pat no Auciema muižas muižnieka laikiem, daži līdz ar saimniekiem atceļojuši no citiem Latvijas novadiem, bet vēl kāds pašu roku darināts. Daudzi krēsli saņemti mantojumā no paaudzes paaudzē un dzimtu mājās tiem rastas goda vietas. Citi restaurēti, pieaicinot profesionāļus, citi kopti un glabāti pēc pašu iespējām un pieredzes. Tomēr daudzus nav sargājis arī laika zobs. Paldies par atsaucību un dalību izstādē: Bergu ģimenei no Stalbes pagasta “Jaunirgutiem”, Bitmetu ģimenei no Raiskuma pagasta “Kalna Dzirnavām”, Bušu ģimenei no Stalbes pagasta “Jaunvārnām”, Jānim Rengam no Raiskuma pagasta “Priežkalniem”, Jurim Miotlam no Straupes pagasta “Jātniekiem”, Kerliņu ģimenei no Stalbes pagasta “Ezeriņiem”, Kitijai Dzērvei no Straupes pagasta “Aizupēm”, Kreitūžu ģimenei no Straupes pagasta “Ezīšiem”, Krujeļu ģimenei no Straupes pagasta “Vējiņiem”, Matuļu ģimenei no Raiskuma pagasta “Druvakalniem”, Viesturam Melnupem no Raiskuma pagasta “Lenču Dzirnaviņām”, Ausmai Tēraudai no Raiskuma pagasta “Rotas”.

Blakus unikālajiem un vēsturiskajiem krēsliem, izrādīti tika arī Pārgaujas novada tagadējo amatnieku un kokapstrādes uzņēmumu darinājumi. Cik gan radoši un izdomas bagāti ir mūsu novada amatnieki! Piedāvājumā gan dizaina krēsli, gan viesistabas krēsli, gan dārzā soli ar atzveltnēm, ķeblīši un mēbeles pašiem mazākajiem. Darināti no priedes, ozola, melnalkšņa, bērza un oša. Pīti, vīti, virpoti un izliekti. Fantastiski darinājumi, kas tapuši šeit: Pārgaujas novadā! Liels paldies par atsaucību un iespēju aplūkot darinātās mēbeles: SIA Straubek, Raimondam Platmalniekam, Jānim Bernānam, IK “I-Mēbeles”, Gatim Bērziņam un Ivaram Mārtinsonam.

Pārgaujas novada iedzīvotāj, vai Tev jau ir savs Pārgaujas novadā darinātais krēsls?

Liene Zilvere,
Projekta HANSA koordinatore

Konkurss “Straupe Hanzā”, izstāde “Krēsls: senais un mūsdienīgais”, kā arī vides objekti pie Lielstraupes pils un Piķiera namiņa realizēti un īstenoti projekta „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” ietvaros.