Interreg Central Baltic
EU
<JAUNUMI

Vasalis senjoram nodokļus drīkstēja maksāt, dodot padomu, jeb atziņas pēc Interesantās vēstures vakara Straupes pamatskolā


9. marta vakarā Straupes pamatskolā projekta „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA) ietvaros ar atziņām un pierādījumiem par Straupes jeb Gros Roop pilsētas pastāvēšanas faktu un tās vietu Hanzā dalījās vēsturnieks, Raunas muzeja vadītājs Edgars Plētiens.

Pētnieks stāstīja un rādīja, kādos dokumentos un kādas ziņas rodamas par faktu, ka Straupe kā Hanzas locekle piedalījās tolaik vērienīgajos tāltirdzniecības pasākumos, kāda varēja izskatīties pilsēta un kādas bija pilsētnieku un tās senjora attiecības. Sanākuši bija dažāda gadagājuma straupieši, interese par savas dzīvesvietas vēsturi bija liela. Pat skolēni, kuriem dažkārt ir grūtības četrdesmit minūtes nosēdēt mācību stundā, šoreiz ar interesi klausījās aizraujošo stāstījumu. Ir taču interesanti uzzināt, ka vietā, kas šobrīd ir nelielas apdzīvotas vietas centrs, viduslaikos satikās tālu zemju tirgotāji, virmoja tam laikam raksturīga aktīva pilsētas dzīve. Vēstures grāmatā rakstītais nereti liekas tāls un ievērības necienīgs, ir citādi, ja tas attiecas uz tavu dzimto vietu. Straupes unikalitāte rodama faktā, ka tā ir bijusi privāta pilsēta, jo pakļāvās nevis Livonijas ordenim vai Rīgas arhibīskapam, bet šeit dzīvojošai fon Rozenu dzimtai. Vēstures dokumentu, kas dod skaidrus pierādījumus par dzīvi Straupē, ir ļoti maz, tādēļ jāizmanto analoģija ar līdzīgām pilsētām viduslaikos, un jāmeklē informācija skopajās liecībās, kas saglabājušās saistībā ar citām pilsētām. Edgars Plētiens ir apzinājis visu Latvijā pieejamo materiālu un apgalvo, ka vien senvācu valodas pratējs varētu atrast ko jaunu. Vakara dalībnieki baudīja aizraujošu, ilustrācijām bagātinātu stāstījumu.

Diskusijas izvērsās par jautājumiem, kas varētu būt Straupes Hanzas laika simbols šodien? Vai Brasla bija vai nebija kuģojama? Šis jautājums vēl aizvien ir atklāts. Nav pierādījumu, ka tas ir noticis, bet nekas arī šo faktu neapgāž. Tā ka mūsu fantāzijai un pierādījumu meklēšanai ir brīvas rokas. Izrādās, ka tāpat kā mūsdienās, arī viduslaikos nav bijis īstas kārtības ar ceļu uzturēšanu, tā ka kalējiem par darba trūkumu visgarām nopietniem satiksmes ceļiem darba bijušas pilnas rokas. Un kā būtu, ja mēs šodien valdībai piedāvātu nodokļu vietā maisu kartupeļu, uzšūt bikses vai ieteikumus, kā labāk pārvaldīt valsti? Hanzas laika Straupē tā bija realitāte.

Paldies Edgaram Plētienam par aizraujošo stāstījumu un visiem interesentiem par dalību vakarā!

Pārgaujas novads 2015. gada oktobrī uzsāka darbību Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektā „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA). Tas tiek īstenots kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas. Projekta norises laiks ir no 2015. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim, līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem veido 85%. Projekts tiek realizēts programmā noteiktas prioritātes ietvaros – nodrošināt ilgtspējīgu un partneriem kopīgu resursu izmantošanu.