Interreg Central Baltic
EU
<StraupeStraupes vēsture

Zviedru laiki


Pēc poļu – zviedru kara lielākā daļa Idumejas tika nopostīta. No pilīm palikuši tikai mūri un dažas saimniecības ēkas. 1638. gada zviedru arklu revīzijas protokolā minēts, ka Straupes pilsētā palikuši tikai 2 pilsoņi. Zviedri enerģiski ķērās pie muižu īpašumu, baznīcu lietu kārtošanas, rūpējās par skolām.

Tā kā Rozeni bija atbalstījuši poļus, Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs Lielstraupes pilsmuižas īpašumu 1622. gadā nodeva zviedru karavadonim Vallenšteinam, vēlāk pils pāriet muižnieku Albedilu īpašumā. Tikai baznīca un pilsēta palika Rozenu dzimtas apsaimniekošanā. Lai gan nav precīzu datējumu, tomēr Zviedru – poļu karš tiek uzskatīts kā laiks, kad Straupe beidza pastāvēt kā pilsēta.