Interreg Central Baltic
EU
<StraupeStraupes vēsture

Vācu valdīšanas laiks (1206 – 1561)


1221. gadā pēc zobenbrāļu uzvaras bīskaps Alberts Idumejas novadu izlēņoja izlēņoja Rozenu dzimtai, kas 13. gadsimta beigās uzcēla Lielstraupes pili, ap kuras nocietinājumu drīz vien izveidojās arī Straupes pilsēta. Miests pie Ropes upes dokumentos pirmo reizi minēts 1352. gadā, bet 4 gadus vēlāk tā minēta jau kā pilsēta. Netālu no Lielstraupes pils sāka celt otru, kas dokumentos 1408. gadā minēta kā Luttike hoff di rope- mazā pils pie Ropes.

Tā 13. gs., vāciešiem pakļaujot Baltijas tautas un veidojot savu politisko struktūru, izveidojās Livonija, kas pastāvēja līdz pat 16. gs. otrajai pusei. Ilgstošā miera periodā pieauga iedzīvotāju skaits, veidojās jaunas apdzīvotas vietas.