Interreg Central Baltic
EU
<Ko darītKultūrā un vēsturē

Straupes zirgu pasts

Straupes zirgu pasta stacija bija viena no lielākajām Vidzemes guberņas nozīmes stacijām. Vidzemes zirgu pasta sakaru sistēmu izveidoja 17.gs. Straupes zirgu pasta stacija bija viena no pirmajām, kur 18. -19.gs. mijā koka apbūvi nomainīja mūra ēkas. Ēkas tika izvietotas abpus Rīgas – Valmieras ceļa. Pie paša ceļa bija dzīvojamā māja, kuras fasādi rotāja lievenis ar vaļēju arkādi. Ēkā atradās arī dienesta telpas pasta komisāram, telpas ceļotājiem un virtuve. Sākumā kompleksu veidoja pasta stacijas ēka, zirgu stallis, klēts ar ratnīcu, smēde. 19.gs. ēku kompleksu papildināja ar siena šķūni, ledus pagrabu, pirti un nelielu stalli slimajiem zirgiem.

Straupes zirgu pasta stacijas darbība sašaurinājās 19.gs. beigās, kad izbūvēja Rīgas – Pleskavas šoseju, un savu attīstību uzsāka dzelzceļš. Straupes zirgu pasta stacija beidz pastāvēt 1887. gadā.

18.gs. beigās Straupes zirgu pasta staciju un apkārtējo zemi no barona izpērk Pēteris Bībers un ierīko prāvu lauku saimniecību, taču 1949. gadā ģimene tiek izsūtīta uz Sibīriju. Kā izsūtīšanas iegansts tika minēta vajadzība atbrīvot māju kolhoza kantora vajadzībām. “Vecpastā” bijusi kolhoza ferma, bet mājā dzīvojuši dažādi ļaudis, kas maz rūpējušies par ēku saglabāšanu.

2014. gadā “Vecpastu” iegādājas Gunta un Aijas Āboltiņu dibinātais uzņēmums SIA “Brasla” un pamazām uzsāk atjaunošanas darbus. Kopš 2016. gada 21. augusta Zirgu pastā savu mājvietu atradis arī Slow Food Straupe tirdziņš, kas šeit norisinās katra mēneša 1. un 3. svētdienā.

Ērtības: WC, autosstāvieta